cá cược bóng đá trên mạng

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมสธ. เห็นชอบตามกรมควบคุมโรค มอบผู้ตรวจราชการฯ ทุกเขตสุขภาพ สั่ง รพ.สังกัดจัดซื้อและจ่าย ‘ยากันยุง’ แก่ผู้ป่วยไข้เลือดออก อาการไม่รุนแรง รักษาที่บ้าน ทาต่อเนื่อง 5 วัน ป้องกันยุงลายกัด นำเชื้อแพร่ยังคนอื่น หลังข้อมูลล่าสุดป่วยมากกว่าปี 66 ถึง 2.2 เท่า ชี้งบฯภาพรวมหากจัดซื้อทั้งประเทศปีละ 74.8 ล้านบาท ประหยัดค่ารักษา 214 ล้าน/ปี ลดผู้ป่วยได้ 27% และลดเสี่ยงเสียชีวิต

จากกรณีกรมควบคุมโรคเผยสถานการณ์ผู้ป่วยไข้เลือดออกเพิ่มขึ้นกว่า 1.9 เท่าเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2566 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าไข้เลือดออก จะระบาดในปี 2567 ประกอบกับอัตราเสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวัยทำงานนั้น

ไข้เลือดออกป่วยปี 67 มากกว่าปี 66 เวลาเดียวกันถึง 2.2 เท่า

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ไข้เลือดออก ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พบว่า ผู้ป่วยปี 2567 มากกว่าปี 2566 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน 2.2 เท่า และพบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยังพบว่าคนไข้ที่รักษาแบบผู้ป่วยนอก  เมื่ออยู่ที่บ้าน ไม่ได้ทายากันยุง เมื่อยุงมากัดก็นำเชื้อที่ยังมีอยู่ไปแพร่เชื้อต่อคนอื่น ซึ่งกลุ่มนี้มีอาการที่เรียกว่า เรียกว่า DF หรือ Dengue fever คือ มีเชื้อไวรัสอยู่ แต่อาการไม่รุนแรง มีไข้ปกติ เมื่อยุงมากัด จึงนำโรคแพร่เชื้อคนอื่นด้วย นพ.ธงชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมควบคุมโรคได้นำเสนอในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา และมีการเสนอต่อที่ประชุมกำหนดให้ทางโรงพยาบาลในสังกัดทุกแห่ง ให้ยาทากันยุง แก่ผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยสงสัยโรคไข้เลือดออก ที่มีอาการไม่รุนแรง และต้องรักษาที่บ้าน โดยแนะนำให้ทายาหรือสารกันยุงป้องกันยุงกัดทุกราย เพื่อลดการแพร่โรคตลอดจนผู้ที่อยู่ร่วมบ้าน และผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการระบาด

cá cược bóng đá trên mạngLiên kết đăng nhập

สธ.มอบผู้ตรวจฯสั่ง รพ.จัดซื้อยากันยุง

“จากนี้ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่อาการไม่รุนแรง ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล และต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน จะได้รับยาทากันยุง และขอความร่วมมือขอให้ทาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 วัน ซึ่งในที่ประชุมรับทราบ และมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ ทุกเขตสุขภาพ ไปดำเนินการให้สถานพยาบาลจัดซื้อ และจ่ายยากันยุงให้ผู้ป่วย หรือสมาชิกในครัวเรือน ควบคู่ไปกับการดำเนินการตามมาตรการหลัก เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ” อธิบดีกรบควบคุมโรค กล่าว
 

งบฯจัดซื้อไม่สูงถ้าเทียบค่ารักษาพยาบาลปีละ 214 ล้าน

ผู้สื่อข่าวถามว่างบประมาณในการจัดซื้อยากันยุงจะเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายหรือไม่ นพ.ธงชัย กล่าวว่า ไม่ได้แพงมาก เพราะหากคิดทั้งงบประมาณการจัดซื้อยากันยุงทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ 74.8 ล้านบาทต่อปี  แต่จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยถึง 214 ล้านบาทต่อปี  หรือลดผู้ป่วยได้เฉลี่ย 27% เมื่อถามกรณีผู้ป่วยนอนในโรงพยาบาลหรือแอดมิท นพ.ธงชัย กล่าวว่า ไม่ต้องกังวล ผู้ป่วยนอนในรพ. เรามีระบบป้องกัน และมีการทากันยุงให้ผู้ป่วยอยู่แล้ว แต่ที่กังวลคือ ผู้ป่วยรักษาตัวที่บ้าน ต้องขอความร่วมมือในการทากันยุงด้วย อย่างไรก็ตาม ให้ทาต่อเนื่องระยะเวลาเพียง 5 วันเท่านั้น การรักษาก็จะเป็นผล เกินเวลาจากนี้ก็จะไม่มีเชื้อ  ทั้งนี้ ยังได้ประสานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ในการช่วยดูแลด้วย ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเดิมก็ยังปฏิบัติต่อเนื่อง ทั้งการควบคุมลูกน้ำยุงลาย กรณีนี้เป็นมาตรการเสริมเข้าไป ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค ยังเสนอให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกแห่ง ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่ง เร่งรัดและกำกับติดตามการดำเนินงานของสถานพยาบาลในพื้นที่ และผลักดันให้ยากันยุงเข้าสู่เวชภัณฑ์ เพื่อการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงการเพิ่มเติมการจ่ายสารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ในเวชปฏิบัติของแพทย์เพื่อป้องกันควบคุมโรคในแนวทางการวินิจฉัยรักษาต่อไป

cá cược bóng đá trên mạngLiên kết đăng nhập

những trang web cá cược bóng đá chơi bài đổi tiền thật game bắn cá mập bắn cá long vương download live casino online