cá cược bóng đá trên mạng

ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

"สมศักดิ์ เทพสุทิน" เผยปี 66 สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยอยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาท "เกษตรกร-ผู้มีรายได้น้อย" น่าเป็นห่วง เดินหน้า “สางหนี้ครัวเรือน” ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เสริมทักษะการออม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริม ร่วมมือ สทบ. สร้างกลไก ตั้งเป้าแก้จน ลดรายจ่าย “เหล้า บุหรี่” 2,000 ตำบล/ชุมชน

เมื่อวันที่ 24 มี.ค. 2567 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดเผยผลการประชุมกรรมการกองทุน สสส. ครั้งที่ 3/2567 ว่า ที่ประชุมฯ เห็นชอบแนวทางความร่วมมือการลดรายจ่ายครัวเรือน ระหว่างสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) และ สสส. ในการแก้ไขปัญหาและลดสัดส่วนหนี้สินครัวเรือน โดยเฉพาะประชาชนรายย่อย ภายใต้กรอบแนวคิดการดำเนินงาน “ลดรายจ่ายครัวเรือน เลิกเหล้า เลิกบุหรี่” 

จากข้อมูลพบว่า สถานการณ์หนี้ครัวเรือนไทยปี 2566 อยู่ที่ 16.2 ล้านล้านบาท โดยเกษตรกร และกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเป็นสองกลุ่มที่มีสถานการณ์หนี้น่าเป็นห่วง คือ มีสัดส่วนภาระหนี้ต่อรายได้สูงอยู่ที่ 34% และ 41% ตามลำดับ สอดคล้องกับข้อมูลรายจ่ายเฉลี่ยของครัวเรือนไทย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นค่าอุปโภคบริโภคถึง 87% โดยรายจ่ายสูงสุด คือ อาหาร เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยาสูบ คิดเป็น 35.5% โดยเฉพาะครอบครัวผู้มีรายได้น้อยมีค่าใช้จ่ายการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่าครอบครัวรายได้สูงถึง 6 เท่า และใช้เงิน 21.5% ของรายได้ไปกับการสูบบุหรี่ ทำให้เหลือเงินสำหรับใช้จ่ายด้านอื่นที่จำเป็นน้อยลงก่อให้เกิดหนี้สินเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ หลักการในการทำงานร่วมกันครั้งนี้ เน้นไปที่สร้างความตระหนักการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เสริมทักษะการออม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้เสริม โดยที่ผ่านมา สสส. มีต้นทุนในการทำงานพื้นที่สามารถเข้าไปสนับสนุนการทำงานของ สทบ. ได้แก่ 

1. พื้นที่ขับเคลื่อนงานระดับตำบล/ชุมชน 626 พื้นที่ อาทิ เครือข่ายชุมชนปลอดเหล้า/บุหรี่ เครือข่ายตำบลสุขภาวะ  2. ทีมวิชาการที่จะเข้าไปเสริมพลังการเรียนรู้และพัฒนาในพื้นที่ 3. ชุดความรู้ที่จะนำไปต่อยอดสร้างโมเดลงดเหล้าแก้ปัญหาหนี้สินครัวเรือน รวมถึงงานเลี้ยง งานบุญ งานศพปลอดเหล้า/บุหรี่  ซึ่งล้วนเป็นรายจ่ายครัวเรือนที่สามารถอดออมได้ และเห็นผลจริงจากการทำงานของ สสส. ร่วมกับภาคีเครือข่าย อาทิ โครงการ “คนหัวใจเพชร” ลดเหล้าในช่วงเข้าพรรษาและนำไปสู่การงดเหล้าตลอดชีวิต เฉพาะปี 2565 มีผู้เข้าร่วม 151,948 คน สามารถประหยัดเงินได้ถึง 121,784,378 บาท หรือโครงการงานบุญปลอดเหล้า อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ ตั้งแต่ปี 2551 พบว่า 15 ปี ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง 148,376,000  บาท

cá cược bóng đá trên mạngLiên kết đăng nhập

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า สำหรับการดำเนิน สสส. และ สทบ. ได้สำรวจพื้นที่ทำงานและกำหนดเป้าหมายในการสร้างชุมชนปลอดความยากจนสุขภาวะดีถ้วนหน้าใน 2,000 ตำบล/ชุมชน เพื่อเข้าไปสร้างกลไก “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้” ในพื้นที่ โดยลดรายจ่ายด้วยการขยายโมเดลของ สสส. ทั้งโครงการคนหัวใจเพชร, งานบุญปลอดเหล้า, พี่เลี้ยงการเงินรู้ทันพนัน, สวนผักชุมชน รวมถึงเครื่องมือความรอบรู้ด้านการเงิน การออม อาทิ การลดหนี้ในแรงงานนอกระบบร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเพิ่มรายได้ โดยใช้วิธีการทำให้เกิดแผนเศรษฐกิจชุมชน อาทิ การสร้างอาชีพ การเชื่อมโยงองค์กร/สถาบันการเงิน การส่งเสริมการผลิตและใช้เอง รวมถึงแผนปลดหนี้ และพัฒนาอาชีพเสริมรายได้ พัฒนาผู้ประกอบการอินทรีย์ตลาดสีเขียว เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารในชุมชน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

những trang web cá cược bóng đá chơi bài đổi tiền thật game bắn cá mập bắn cá long vương download live casino online